Skandinavisk kyl- & värmeteknik

Fakta & kunskap om luftvärmepumpar

Skandinavisk kyl- & värmeteknik

Luftvärmepump

Vad är en luftvärmepump?


En luftvärmepump är en enhet som tar värme från luften ute och sprider den inne för att värma upp ditt hem. Det finns tre huvudtyper av luftvärmepumpar:

 1. Luft-luftvärmepump: Den här typen tar värme från luften ute och blåser in den varma luften inne med hjälp av fläktar.

 2. Luft-vattenvärmepump: Den här pumpen tar också värme från uteluften, men använder värmen för att värma upp vatten i ett system som sprider värmen i ditt hem.

 3. Frånluftsvärmepump: Den här typen använder varm luft som redan finns inne, från ditt ventilationssystem, för att värma upp vatten.

Fördelar med en luft-luftvärmepump:

Luftvärmepumpar är attraktiva för många hushåll av flera skäl:

 • Låg investeringskostnad: Att investera i en luftvärmepump är ofta mer ekonomiskt jämfört med andra värmesystem.

 • Enkel hantering och underhåll: Dessa system kräver mindre underhåll och är lättare att hantera dagligen.

 • Enkel installation: Luftvärmepumpar är kända för sin relativt enkla installation, vilket kan minska initiala installationskostnader.

 • Effektiva besparingar: Eftersom de är energieffektiva, erbjuder luftvärmepumpar betydande besparingar på uppvärmningskostnader över tid.

Dessa funktioner gör luftvärmepumpar till ett utmärkt alternativ för de som söker ett kostnadseffektivt och energieffektivt värmesystem för sitt hem.

SCOP

SCOP, eller "Seasonal Coefficient of Performance"

Är ett mått som används för att bedöma effektiviteten hos luftvärmepumpar över en hel uppvärmningssäsong. Detta värde är av stor betydelse för konsumenter som vill ha en energieffektiv värmepump och förstå dess prestanda i deras klimat.

 • SCOP-värdet är ett genomsnitt som speglar hur effektivt en värmepump kan omvandla el till värme under typiska klimatförhållanden för en specifik region över ett år. Ett högre SCOP-värde innebär att enheten är mer energieffektiv, vilket leder till lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

 • Beräkningen av SCOP tar hänsyn till flera faktorer, inklusive temperaturvariationer och hur dessa påverkar värmepumpens prestanda under olika delar av året. Till exempel, en pump som presterar väl vid låga utomhustemperaturer kommer sannolikt att ha ett högre SCOP-värde i kallare klimat.

 • För konsumenter i Europa klassificeras effektiviteten av luftvärmepumpar enligt en EU-standardiserad skala från A+++ (högst effektivitet) till G (lägst effektivitet), där SCOP-värdet ofta är en viktig del i denna klassificering. Det är viktigt att välja en luftvärmepump med ett SCOP-värde som passar det specifika klimatet där den ska användas för att maximera energibesparingarna.

Sammanfattningsvis är SCOP ett nyckelmått för att förstå och jämföra effektiviteten hos luftvärmepumpar. Det hjälper konsumenter att göra ett informerat val baserat på hur väl en enhet kommer att presterar under de förväntade klimatförhållandena i deras område.

COP

Vad innebär COP-värde, Coefficient of Performance?

COP, eller "Coefficient of Performance", är ett mått på effektiviteten hos luftvärmepumpar som används för att beskriva hur effektivt en enhet kan omvandla energi från en källa (oftast elektricitet) till värme. Det är ett viktigt värde för att bedöma en luftvärmepumpens prestanda vid en specifik temperatur och under specifika förhållanden.

COP-värdet beräknas genom att dela den mängd värmeenergi som pumpen levererar med den mängd elektrisk energi den förbrukar. Till exempel, en luftvärmepump som för varje kilowatt elektrisk energi genererar fyra kilowatt värmeenergi har ett COP-värde på 4. Ju högre COP-värde, desto mer energieffektiv är enheten, vilket betyder att den använder mindre elektricitet för att producera en given mängd värme.

COP-värdet är dock inte konstant och kan variera beroende på utomhustemperaturen och andra driftsförhållanden. Generellt sett minskar effektiviteten hos en luftvärmepump när det blir kallare utomhus, vilket leder till lägre COP-värden. Det är därför viktigt att titta på hur COP-värdet förändras under olika temperaturförhållanden när man väljer en luftvärmepump, särskilt för de som bor i kallare klimat.

I praktiken används COP-värdet för att jämföra olika värmepumpars energieffektivitet vid standardiserade testförhållanden. När man överväger att köpa en luftvärmepump är det viktigt att jämföra COP-värden från olika modeller och märken för att hitta den mest energieffektiva lösningen som passar ens specifika behov och förhållanden.

Sammanfattningsvis är COP ett direkt mått på en luftvärmepumps energieffektivitet vid en given tidpunkt under specifika förhållanden och är avgörande för att förstå hur kostnadseffektivt det är att värma upp ett hem med enheten. Att välja en värmepump med ett högt COP-värde kan leda till betydande energibesparingar över tid.

Bäst

Vilken luftvärmepump är bäst?

När det gäller att välja den bästa luftvärmepumpen är det viktigt att förstå att "bäst" kan variera beroende på ens specifika behov och förhållanden. Här är några steg och överväganden för att jämföra effekt och effektivitet hos olika luftvärmepumpar:

1. Bedöm dina behov

Först och främst, överväga storleken på ditt hem och ditt klimat. Större hem och kallare klimat kräver kraftfullare värmepumpar med högre kapacitet och effektivitet för att vara energieffektiva och ekonomiska.

2. Förstå effektivitetsbetyg

Använd COP (Coefficient of Performance) och SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) värden för att jämföra effektiviteten hos olika värmepumpar. COP ger information om pumpens effektivitet vid en specifik temperatur medan SCOP ger ett genomsnitt över en säsong och under olika temperaturer.

 • COP: Ett högre COP-värde vid en given temperatur innebär bättre effektivitet.

 • SCOP: Ger en bättre uppfattning om enhetens prestanda över en hel uppvärmningssäsong.

3. Titta på energiklassificeringar

I Europa klassificeras luftvärmepumpar enligt en energiskala från A+++ (mycket effektiv) till G (minst effektiv). Välj en modell med högre klassificering för bättre energieffektivitet och lägre driftskostnader.

4. Läs oberoende recensioner och konsumentrapporter

Recensioner från andra konsumenter och professionella recensioner kan ge värdefull insikt i en luftvärmepumps tillförlitlighet och prestanda i verkliga förhållanden.

5. Jämför funktioner

Modernare luftvärmepumpar erbjuder ofta ytterligare funktioner som:

 • Inverterteknik: Justerar effekten beroende på behov, vilket ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen.

 • Smart teknologi: Tillåter fjärrstyrning och -övervakning via smartphones, vilket kan hjälpa till att optimera drift och energiförbrukning.

6. Överväg installation och underhåll

Förutom själva köpet av pumpen, beakta kostnaden för installation och löpande underhåll. Vissa märken och modeller erbjuder förmånligare garantier och support, vilket kan vara avgörande för långsiktig tillfredsställelse och prestanda.

Slutsats

Det finns ingen "bästa" luftvärmepump som passar alla. Nyckeln är att välja en värmepump som bäst möter dina specifika behov i termer av storlek, effektivitet, och funktioner samtidigt som du överväger din budget och de förväntade driftskostnaderna. Jämför dessa aspekter noggrant för att fatta ett välgrundat beslut.

Skandinavisk kyl- & värmeteknik

Varför pratas det om Skandinaviskt-anpassade värmepumpar?

Luftvärmepumpar som är specifikt anpassade för skandinaviskt klimat är ofta överlägsna i regioner med kalla vintrar av flera skäl:

1. Effektivitet vid låga temperaturer

Skandinaviskt klimat kan vara utmanande med långa, kalla vintrar och temperaturer som ofta sjunker under fryspunkten. Luftvärmepumpar anpassade för dessa förhållanden är utvecklade för att effektivt kunna arbeta vid låga temperaturer utan signifikant förlust i effektivitet. Det innebär att de kan fortsätta producera värme effektivt även när det är mycket kallt ute, till skillnad från standardvärmepumpar som kan ha svårigheter att upprätthålla värmeutbyte vid dessa temperaturer.

2. Avfrostningsfunktioner

I kalla klimat är det vanligt att is bildas på värmepumpens utedel. Luftvärmepumpar anpassade för skandinaviskt klimat har avancerade avfrostningssystem som effektivt hanterar isbildning. Dessa system ser till att isen smälter snabbt och effektivt utan att påverka pumpens prestanda eller energiförbrukning.

3. Högre SCOP-värden

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) är ett mått på en värmepumps effektivitet över en hel säsong. Värmepumpar för kalla klimat är ofta utformade för att ha högre SCOP-värden i kyligare temperaturer, vilket innebär att de är mer energieffektiva över tid jämfört med värmepumpar som inte är optimerade för dessa förhållanden.

4. Robust konstruktion

Luftvärmepumpar för kallare klimat är vanligtvis byggda med mer robusta material som kan stå emot hårdare väderförhållanden som snö, is och låga temperaturer. Detta garanterar längre livslängd och mindre underhållsbehov, vilket är viktigt i regioner där tekniker kanske inte alltid kan komma ut snabbt på grund av dåliga väderförhållanden.

5. Inverterteknologi

Många luftvärmepumpar anpassade för kallt klimat inkluderar inverterteknologi, som tillåter enheten att justera sin effektutgång beroende på det aktuella värmebehovet. Detta gör dem inte bara mer energieffektiva utan också bättre på att upprätthålla en jämn och behaglig inomhustemperatur.

Slutsats

Att välja en luftvärmepump som är anpassad för skandinaviskt klimat är avgörande för att säkerställa hög energieffektivitet, tillförlitlighet och komfort under de kalla månaderna. Dessa pumpar är särskilt utformade för att hantera kalla förhållanden och ger därför bättre prestanda och lägre driftskostnader under vinterperioden.

Hur stor?

Hur stor luftvärmepump ska man ha?

Storleken på en luftvärmepump är avgörande för både effektivitet och effektiv värmeleverans i hemmet. Att välja rätt storlek är en process som bör baseras på flera nyckelfaktorer:

1. Husets storlek och layout

Större hem kräver värmepumpar med högre kapacitet för att kunna värma upp hela utrymmet effektivt. Man mäter ofta detta i kvadratmeter. Generellt behöver man mer kapacitet ju större yta som ska uppvärmas.

2. Isoleringens kvalitet

Ett välisolerat hem behåller värmen bättre och kräver mindre energi för uppvärmning. Om ditt hem är dåligt isolerat, kan det behövas en större värmepump för att kompensera för värmeförlusterna.

3. Klimat

I kallare klimat, som i Skandinavien, måste luftvärmepumpen kunna prestera effektivt även under extremt låga temperaturer. Det kan innebära att en större modell är nödvändig för att säkerställa tillräcklig värmeleverans under de kallaste månaderna.

4. Byggnadens design och orientering

Faktorer som antalet fönster, deras storlek och hur huset är orienterat i förhållande till solen kan påverka värmebehovet. Mer exponering mot solen kan minska behovet av uppvärmning, medan fler och större fönster kan öka det.

5. Antal personer och värmevanor

Antalet personer i hushållet och individuella värmevanor spelar också en roll. Flertalet personer i ett hem kan öka behovet av en större pump på grund av högre varmvattenanvändning och generell värmebelastning.

Beräkning av rätt storlek

För att bestämma den optimala storleken på en luftvärmepump, kan det vara klokt att kontakta en professionell installatör eller energirådgivare. De kan utföra detaljerade beräkningar baserade på ovan nämnda faktorer samt genomföra en energiundersökning av ditt hem. Detta innefattar ofta att använda specifika formler och beräkningsverktyg för att uppskatta den nödvändiga värmeoutputen (ofta mätt i kilowatt, kW).

Rekommendation

En allmän tumregel är att det för varje kvadratmeter bostadsyta oftast behövs cirka 40 watt i uppvärmningseffekt i ett normalisolerat hus i Skandinavien. Till exempel skulle ett 100 kvadratmeter stort hus kunna kräva en värmepump med en kapacitet på ungefär 4 kW. Dock kan denna siffra variera beroende på de specifika förhållandena i ditt hem.

Att välja rätt storlek på luftvärmepumpen är kritiskt inte bara för komforten i hemmet utan även för att minimera energiförbrukning och maximera livslängden på enheten. En för stor pump kan leda till ineffektiv drift och onödigt höga energikostnader, medan en för liten pump inte kommer att kunna hålla huset behagligt under kallare dagar.

Underhållsvärme

Varför underhållsvärme?

Underhållsvärme, även känd som frostskydd eller "holiday mode" på vissa luftvärmepumpar, är en funktion som är utformad för att bibehålla en minimal temperatur inomhus när bostaden inte används under en längre period, som under en semester eller om huset står tomt över vintern. Funktionens huvudsyfte är att förhindra skador på byggnaden som kan uppstå på grund av låga temperaturer, till exempel att rör fryser och spricker.

Huvudfunktioner av underhållsvärme:

1. Frostskydd: Funktionen håller inomhustemperaturen över fryspunkten, vanligtvis inställd på runt 5-10 grader Celsius. Detta är tillräckligt för att förhindra att vatten i rör fryser och orsakar skador på VVS-systemet och andra delar av byggnaden.

2. Energi- och kostnadseffektivitet: Genom att hålla en lägre men säker temperatur i stället för att ständigt värma upp huset till normal komfortnivå, minskar underhållsvärme funktionen energiförbrukningen och därmed även uppvärmningskostnaderna under perioder av frånvaro.

3. Mögelskydd: Genom att bibehålla en konstant temperatur inomhus hjälper funktionen till att kontrollera fuktnivåerna i hemmet, vilket minskar risken för mögel och fuktskador som kan uppstå när huset är obebott och oventilerat.

När och varför använda underhållsvärme:

Underhållsvärme är särskilt användbar i:

 • Fritidshus som inte används kontinuerligt under året, speciellt under kalla månader.

 • Huvudbostäder under perioder av frånvaro, som semesterresor på vintern.

 • Byggnader som är tillfälligt obebodda, till exempel under en försäljningsperiod eller mellan hyresgäster.

Att använda underhållsvärme hjälper till att skydda din fastighet och sänka underhållskostnaderna över tid, samtidigt som den erbjuder en energieffektiv lösning för att hantera lägre temperaturer utan att behöva upprätthålla full uppvärmning. Det är en smart investering i att hålla byggnaden säker och i gott skick, även när du inte är där för att övervaka den.

Spara

Hur mycket kan man spara?

Besparingen som kan uppnås genom att installera en luftvärmepump varierar beroende på flera faktorer, men generellt sett kan det innebära en betydande minskning av uppvärmningskostnaderna. Här är en enkel förklaring av hur stor besparingen kan bli och vilka faktorer som påverkar den:

1. Utgångspunkt: Tidigare uppvärmningssystem

Besparingen är starkt beroende av vilket system du använder idag. Om du byter från direktverkande el eller oljebaserad uppvärmning till en luftvärmepump, blir besparingen oftast större än om du byter från ett redan energieffektivt system, som till exempel en modern gaspanna.

2. Energiförbrukning

En luftvärmepump är oftast mycket mer energieffektiv jämfört med traditionella uppvärmningssystem. Medan en gammal el- eller oljepanna kan ha en effektivitet på under 100% (vilket innebär att all energi inte omvandlas till värme), kan en luftvärmepump ha en effektivitet på 300-400% eller mer. Det innebär att för varje kilowatt el den förbrukar kan den producera tre till fyra kilowatt värme.

3. Typ av luftvärmepump

Det finns olika typer av luftvärmepumpar, inklusive luft-luft och luft-vatten system, där de sistnämnda kan vara dyrare att installera men också kan användas för att värma upp vatten, vilket ökar besparingarna om du också behöver ersätta en gammal varmvattenberedare.

4. Klimat

I kallare klimat, där uppvärmningsbehovet är större, kan besparingarna också vara större, förutsatt att luftvärmepumpen är anpassad för att effektivt hantera låga utomhustemperaturer.

Exempel på besparingar

En typisk hushåll i Sverige kan till exempel spendera omkring 20 000 SEK per år på uppvärmning med direktverkande el. Efter installation av en luftvärmepump kan denna kostnad minska med ungefär 50-70%, vilket innebär en årlig besparing på ungefär 10 000 till 14 000 SEK.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan installation av en luftvärmepump leda till betydande besparingar på uppvärmningskostnaderna, särskilt om du byter från ett mindre effektivt system. Exakta besparingar varierar beroende på ditt nuvarande system, ditt hem och klimatet där du bor. Det är alltid en god idé att göra en noggrann utvärdering och konsultation med en expert innan du fattar ett beslut.

Rot-avdrag

Hur fungerar ROT-avdrag för luftvärmepump?

ROT-avdraget är en skattereduktion i Sverige som gäller för arbetskostnader vid renovering, ombyggnad, och tillbyggnad av en bostad. När det gäller installation av luftvärmepumpar kan du som bostadsägare nyttja ROT-avdraget för att minska kostnaden för installationen. Här är hur det fungerar i enkla steg:

1. Vad är ROT-avdraget?

ROT står för "Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad" och avdraget är tänkt att stimulera den privata konsumtionen av hantverkstjänster. Genom avdraget kan du dra av 30% av arbetskostnaden direkt på fakturan när du anlitar en entreprenör för att utföra arbete i din permanenta bostad eller fritidshus i Sverige.

2. Vem kan använda ROT-avdraget?

För att få använda ROT-avdraget måste du vara över 18 år och skriven på adressen där arbetet utförs. Du måste också ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja avdraget. Fastigheten ska även vara äldre än fem år.

3. Användning för luftvärmepumpar

När du installerar en luftvärmepump kan du använda ROT-avdraget för att täcka en del av arbetskostnaden. Det är viktigt att notera att avdraget enbart gäller arbetskostnaden – inte materialkostnader eller andra omkostnader.

4. Hur mycket kan man spara?

ROT-avdraget tillåter en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden. Det maximala beloppet du kan få i ROT-avdrag per person och år är 50 000 SEK. Om installationen av din luftvärmepump kostar 20 000 SEK i arbetskostnader, kan du alltså spara 6 000 SEK genom avdraget.

5. Praktiskt genomförande

När du anlitar en entreprenör ska denne inkludera ROT-avdraget direkt på fakturan. Entreprenören ansvarar sedan för att ansöka om motsvarande belopp från Skatteverket, vilket innebär att du som kund betalar mindre direkt.

Sammanfattning

ROT-avdraget är ett bra sätt att minska kostnaderna för installation av luftvärmepumpar genom att sänka arbetskostnaderna. Se till att entreprenören är registrerad för F-skatt och att arbetet är kvalificerat för ROT innan du påbörjar projektet. Genom att använda ROT-avdraget kan du göra din investering i energieffektivitet mer ekonomiskt tillgänglig.

Certifikat

Måste jag ha en certifierad installatör?

Att installera en luftvärmepump är inte bara en komplex process som kräver teknisk kunskap, det är även ett arbete som innebär hantering av kylmedier, vilket kan vara både farligt och kräver särskild certifiering. Här är några anledningar till varför en kvalificerad kyltekniker bör installera din luftvärmepump:

1. Teknisk expertis

Luftvärmepumpar är avancerade system som kräver noggrann installation för att fungera effektivt och säkert. Kyltekniker har den utbildning med certifikat och erfarenhet som krävs för att korrekt installera och konfigurera värmepumpar, vilket säkerställer optimal prestanda och energieffektivitet.

2. Hantering av kylmedier

Installation av luftvärmepumpar involverar hantering av kylmedier, vilket är de ämnen som används för att överföra värme. Dessa ämnen är ofta miljöfarliga och kräver speciella hanteringsmetoder. Kyltekniker är certifierade för att hantera dessa säkert och i enlighet med gällande miljölagstiftning.

3. Säkerhetsstandarder

Felaktig installation kan leda till säkerhetsrisker, inklusive läckage av kylmedium, elektriska faror och dålig luftkvalitet. En professionell kyltekniker kommer att följa strikta säkerhetsprotokoll för att minimera dessa risker.

4. Garantianspråk och försäkring

Många tillverkare av luftvärmepumpar kräver att installationen utförs av en certifierad tekniker för att garantin ska gälla. Dessutom kan felaktig installation potentiellt ogiltigförklara din hemförsäkring vid skador relaterade till värmepumpen.

5. Effektivitet och livslängd

Korrekt installation är avgörande för att din värmepump ska fungera effektivt och ha en lång livslängd. En kyltekniker ser till att systemet är korrekt dimensionerat och installerat, vilket optimerar dess prestanda och minskar risken för tidiga fel.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är anledningarna till att en kyltekniker bör installera din luftvärmepump många och viktiga. Det handlar om allt från att säkerställa enhetens effektivitet och säkerhet till att uppfylla juridiska krav och behålla giltiga garantier. Att anlita en professionell för denna uppgift är en investering i trygghet och långsiktig funktion.

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor och svar för dig!

Vad är garantin för era luftvärmepumpar?

Vi är licenserade installatörer av marknadens ledande varumärken.

Vi erbjuder alltid minst 5 års garanti på våra luftvärmepumpar.

Hur lång tid tar det att installera en luftvärmepump?

Installationen tar vanligtvis en dag, men kan variera beroende på förutsättningarna.

Vad ska jag göra om min luftvärmepump slutar fungera?

Kontakta oss så kommer vi snabbt för att åtgärda problemet.

Kan jag använda luftvärmepumpen för kyla på sommaren?

Ja, alla våra modeller kan användas för både uppvärmning och kylning.

Behöver jag utföra regelbunden service på luftvärmepumpen?

Vi rekommenderar att du gör en service var 3:e år för att säkerställa optimal prestanda.

Finns det olika modeller att välja mellan?

Ja, vi erbjuder ett brett utbud av luftvärmepumpar från marknadens ledande varumärken.

Kontakta oss för rådgivning.