Skandinavisk kyl- & värmeteknik

Vad är ett scop värde?

SCOP står för seasonal coefficient of performance och är ett genomsnittsvärde för värmefaktorn under ett helt år, så kallad årsvärmefaktor. När man mäter SCOP tar man hänsyn till olika faktorer som till exempel förändringar i luftfuktighet och utomhustemperatur.

Skandinavisk kyl- & värmeteknik visar tydligt om SCOP-värdet är skandinaviskt eller sydeuropeiskt - ofta är det tyvärr testerna genomförs på platser som inte motsvarar skandinaviska förhållanden. 

Vad är ett bra COP-värde?

Vid ett COP-värde på 4, innebär detta att värmepumpen genererar 4 kW per förbrukad kW. Detta betyder att ju högre värde värmepumpen har, desto bättre är verkningsgraden. Värmefaktorn varierar vanligen mellan 1 och 5, beroende på typ av värmepump och modell.

Vad är SEER?

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på luftvärmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering utslaget över en säsong. Rent praktiskt mäter man EER-värdet vid några olika temperaturer och viktar dessa värden olika för att få ut ett genomsnittligt säsongsvärde.

Hur ekonomisk är en luftvärmepump?

För ett hus med ett uppvärmningsbehov på 15 400 kWh innebär en luft/luftvärmepump en besparing på cirka 8 500 kWh. För driften måste vi alltså tillföra 6 900 kWh, med dagens energipriser så återbetalar sig en luftvärmepump på något år. För att sedan få en påtaglig besparing i upp till 15 år.

Vad är viktigt att tänka på vid val av värmepump?

En kombination av COP och SCOP säger mycket om värmepumpens effektivitet hur lönsam den är i längden. Men utomhustemperaturen har stor inverkan på värmepumpens verkliga effektivitet. COP & SCOP kan variera stort mellan olika testintervaller och det är därför viktigt att hitta en luftvärmepump som presterar som bäst där den ska installeras.

För södra Sverige, rekommenderar vi en luftvärmepump som är som bäst vid +5 till -5.

För norra Sverige, rekommenderar vi en luftvärmepump som klarar riktigt tufft klimat, men som är som mest effektiv vid temperaturer på -10 till -15.

Men det finns alltid lokala avvikelser och därför är det viktigt att se till just ditt unika behov. Kontakta oss för vägledning.